pátek 23. října 2020

Komiksové stripy o minulosti, přítomnosti a budoucnosti Městské plovárny v Plzni.

Comic strips about past, present and future of the Municipal Swimming Pool in Pilsen.
 Faust v komiksu - komiksové sympozium Klenová 2019

 Faust in comic - comic workshop Klenová 2019pátek 26. ledna 2018

V úzkém kruhu / In the close circle

Ráda bych Vás pozvala na výstavu V úzkém kruhu, která se koná v prostorách Chodského hradu v Domažlicích v galerii Ochoz od 16. 1. do 16. 3. 2018. Kurátorkou výstavy je Marta Vobrubová. Autory a autorkami vystavených prací jsou absolventi FDULS z Plzně. Vystavuji zde tři fotografie ze souboru Hnízda a dva linoryty, vytvořené na linorytovém sympoziu v Klenové v roce 2016. / I would like to invite you to the exhibition In the close circle, which takes place in Chodský castle, in Domažlice, in the gallery Ochoz from 16th of January to 16th of March 2018. The curator of the exhibition is Marta Vobrubová. Authors of the exhibited works are graduates of FDULS from Pilsen. I exhibit there three photographs from the whole Nests and two linocuts, created during the linocut symposium in Klenová in 2016.


sobota 20. ledna 2018

Voda a krajina / Water and landscape

Ilustrace pro knihu Voda a krajina, napsal Václav Cílek a kolektiv, nakladatelství Dokořán, 2017 / Illustrations for the book Water and landscape, written by Václav Cílek and collective, publishing house Dokořán, 2017

Kuliferda

Pár ilustrací pro pracovní listy Kuliferda, nakladatelství Raabe.
Few illustrations for workbooks Kuliferda, publishing house Raabe.    středa 1. července 2015

pondělí 2. června 2014

Tři stripy pro Plzeň

Tři stripy, které vznikly v dubnu v rámci kampaně k vydání knihy
Dějiny města Plzně 1 do roku 1788, autorů Jaroslava Douši a Marie Malivánkové Waskové.