úterý 4. června 2013

Logo pro Katedru bohemistiky Univerzity Palackého v Olomouci

Jedna z variant loga navrženého pro Katedru bohemistiky Univerzity Palackého 
v roce 2012. Logo nebylo realizováno.
One of the versions of logo, designed for the Department of Bohemian Studies
 at Palacký University in 2012. The logo wasn´t used.


Žádné komentáře:

Okomentovat